سیامک عباسی : دیگر کنسرت برگزار نمی‌کنم

دیگر کنسرت برگزار نمی‌کنم تا فرصت برای تولید قطعات داشته باشم

عماد طالب‌ زاده : هنر در کشور ما با تب پیش می‌رود

مصاحبه با عماد طالب زادهخرید هاست